Skolens dna

Sådan er vi på vores skole

Elever på vores skole er omsorgsfulde, imødekommende og fællesskabsorienterede. De er i nu’et og har respekt for andres grænser. De har lyst til at lære og tør at stå ved sig selv, være nysgerrig og slås ikke ud af noget der er vanskeligt.

Lærere på vores skole er engagerede rollemodeller med en høj faglighed.  Læren udvikler elever med et behjertet intellekt, med alle de kompetencer der skal til for at klare sig i en global og evigt foranderlig verden.

Forældre på vores skole er fællesskabsorienterede og har stort frisind. Forældrene ejer skolen og deltager derfor aktivt i skolens hverdag og løbende udvikling. Lysten til at skabe noget unikt kommer også til udtryk ved, at der tages fuldt ansvar for at ens barn møder velforberedt og udhvilet hver dag. Forældrenes engagement udleves også igennem forældrerådet.

Skolen, klassen, kollegiet, ledelsen og bestyrelsen

Skolen er katalysator for udvikling af hele mennesker og fællesskaber. Den skaber en tryg og kreativ hverdag med et højt ambitionsniveau i et inspirerende læringsmiljø. Åbenhed, mangfoldighed og klar kommunikation styrker sociale kompetencer og relationer.

Klassen er præget af en god energi og et stærkt kammeratskab på tværs af alle elever. Forældre og lærer er rollemodeller og er med til at sikre, at en høj grad af empati og glæde præger hverdagen, både i og udenfor skolen. Elevernes engagement udleves også igennem elevrådet.

Kollegiet udvikler og sikrer et højt fagligt læringsmiljø og fælles aktiviteter på skolen. Det gode samarbejde fremmer den enkelte lærers glæde og udvikling. Lysten til at realisere menneskelige potentialer skaber et handlekraftigt, kompetent og nytænkende kollegium.

Ledelsen sikrer gode rammer for arbejdsglæde og stærk kommunikation blandt alle parter. En sund økonomi og optimal ressourceanvendelse har høj prioritet fordi det er en forudsætning for skolens bæredygtighed og fortsat positive udvikling. En stærk profil og effektiv markedsføring af skolen er med til at fremme et stigende elevantal og en stolthed for det vi sammen skaber.

Bestyrelsen er den overordnede ledelse, skolens fyrtårn, der sikrer en på alle områder sund skole, med en stærk gennemgående ledelse og et engagement der udspringer af den klare rolle og ansvarsfordeling, der er grundlaget for at bestyrelsen kan bevare overblikket, være lyttende og samtidig sikre en effektiv udmøntning af de initiativer, der gør, at vores fælles visioner bliver til virkelighed.