Skolefritidsordning (Sfo)

Hverdagen

I SFO’en skaber vi rum for, at alle børn kan have en eftermiddag, så meget lig eftermiddag i hjemmet som muligt, med aktiviteter ude og inde.

Inde:

Vi skaber rum for fordybende leg inde i Sfo ́en, hvor vi tilbyder en stor variation af beskæftigelse med legetøj og materialer som for eksempel: bygge huler, klæde ud tøj, lege restaurant, spille spil, tegne, male, bygge med klodser og lign. Aktiviteterne tager udgangspunkt i fri leg, således at børnene har mulighed for at afslutte dagen i leg, som de selv finder på. Fra eleverne har fri til spisetid er vores stillerum åbent for dem, der har behov for tilbuddet om at sidde stille med forskellige sysler, ofte årstidsrelaterede og altid sammen med en voksen, der kan inspirere og vejlede.

Vores dagsrytme kredser omkring vores fælles måltid klokken 14.00, hvor vi alle samles for at spise. Det er et vegetarisk mellemmåltid, varmt eller koldt, men med nogle faste favoritter. Alle ingredienser er økologiske og gerne biodynamiske.

Efter det fælles måltid klokken 14.00 går en af pædagogerne i salen med dem, der har lyst. Der leges forskellige fangelege og spilles bold med de børn, der har lyst til at deltage i disse aktiviteter.
Ude:
Det er næsten altid muligt at lege ude under opsyn af en voksen. Og det er udendørs den vilde leg foregår.


Åbningstider:
7.30*-16.25

*Der er ​morgen-Sfo​ fra 7.30 til 8.00, inden skolen åbner.

Til daglig åbner Sfo’en, når skoledagen slutter (12.45 eller 13.45) og til kl. 16.25.

På dette tidspunkt forventer vi, at alle børn er hentet.

Vi beder jer, forældre om at hjælpe jeres barn/børn med at huske at rydde op inden i går hjem. Det er en stor hjælp for den der lukker og det tager som regel kun 5 minutter, når man hjælpes ad.

Kontakt os på : 42 50 88 38