Læreplaner & slut- og delmål

Undervisning i humanistiske fag, matematik samt naturfag

Skolens slut- og delmål for dansk 

Skolens slut- og delmål for historie

Skolens slut- og delmål for samfundsfag og den demokratiske dannelse

Skolens slut- og delmål for matematik

Skolens slut- og delmål  for geografi og geologi

Skolens slut- og delmål for fysik og kemi

Skolens slut- og delmål for biologi

Undervisning i to fremmedsprog fra 1.klasse

Skolens slut- og delmål  for tysk

Skolens slut- og delmål  for engelsk

Undervisning i bevægelse

Skolens slut- og delmål for gymnastik og idræt

Skolens slut- og delmål  for eurytmi

Undervisning i musik og instrument

Skolens slut- og delmål  for musik

Undervisning i kunstneriske fag og håndværk

Skolens slut- og delmål  for sløjd

Skolens slut- og delmål  for maling, tegning, formtegning og kunst

Skolens slut- og delmål for håndværk og design

Undervisning i tværgående fag

Skolens slut-og delmål for tværgående emner

Skolens slut- og delmål for undervisning i It og globale og sociale medier

Skolens slut -og delmål for madkundskab

Børnehaveklassen

Skolens slut- og delmål  for børnehaveklassen

Waldorfpædagogiske  læreplaner
Rudolf Steiner Skolen i København er inspireret af waldorfpædagogiske undervisningsplaner.  Læs mere her.