Introduktion

aartidsfester

Hvem er vi?

Rudolf Steinerskolen i København er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier, skabe et trygt og udviklende bindeled for den enkelte elevs vej, fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Grundlaget for pædagogikken er udformet af Rudolf Steiner i forbindelse med hans ledelse af den første Waldorfskole i Stuttgart i 1919.

Rudolf Steinerskolen i København er en nutidig, moderne og progressiv Rudolf Steiner Skole, som hviler på de traditionelle steinerpædagogiske metoder og værktøjer.

Vi spørger gerne kritisk”hvorfor gør vi, som vi gør?”; dette for at udforske os selv som en nysgerrig, moderne, og innovativ skole.