En helhedskole til hele mennesker

Velkommen til Rudolf Steinerskolen i København, som er skole, fritidsordning og børnehave for børn fra 3 til 16 år.

Vi tror på en skole der, igennem et stort gensidigt engagement, udvikler hele mennesker med fantasi, kreativitet og handlekraft. Nye verdensborgere, der hviler i sig selv og ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Hvor tillid, mod og samarbejde er resultat af de beslutninger og den kultur, der udleves hver dag på vores skole.

Vi er en waldorfskole, under friskoleforening, med fokus på stærk faglighed  og en klassisk musisk / kreativ profil.

Skolen har et velfungerende Special Pædagogisk Center (SPC), som koordinerer specialundervisningen for de elever, der vurderes at have behov for det. 

Som profil skole kan vi have særlig fokus på: 

 Generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, dysleksi (ordblindhed), opmærksomhedsforstyrrelser, dog er det maksimale støttetimetal 12 t/u.