Udmeldelse

Udmeldelse af elever foregår skriftligt per mail til klasselæreren og skolens kontor på kontoret@steinerskole.dk For udmeldelse gælder løbende måned + 30 dage.