Skolefritidsordning (Sfo)

Hverdagen
I SFO’en skaber vi rum for, at alle børn kan have en eftermiddag, så meget lig eftermiddag i hjemmet som muligt, med aktiviteter ude og inde.

Inde:
Vi skaber rum for fordybende leg inde i Sfo´en, hvor vi tilbyder en stor variation af beskæftigelse med legetøj og materialer som for eksempel: bygge huler, klæde ud tøj, lege restaurant, spille spil, tegne, male, bygge med klodser og lign. Aktiviteterne tager udgangspunkt i fri leg, således at børnene har mulighed for at afslutte dagen i leg, som de selv finder på. Fra eleverne har fri til spisetid er vores stillerum åbent for dem, der har behov for tilbuddet om at sidde stille med forskellige sysler, ofte årstidsrelaterede og altid sammen med en voksen, som kan inspirere og vejlede.

Vores dagsrytme kredser omkring vores fælles måltid klokken 14.00, hvor vi alle samles for at spise. Det er et vegetarisk mellemmåltid, varmt eller koldt, men med nogle faste favoritter. Alle ingredienser er økologiske og gerne biodynamiske.

Efter det fælles måltid klokken 14.00 går en af pædagogerne i salen med dem, der har lyst.
Der leges forskellige fangelege og spilles bold med de børn, der har lyst til at deltage i disse
aktiviteter.

Ude:
Det er næsten altid muligt at lege ude under opsyn af en voksen. Og det er udendørs den vilde leg foregår.

Åbningstider 7.30-16.25
Der er morgen-Sfo fra 7.30 til 8.00, inden skolen åbner.
Til daglig åbner Sfo’en, når skoledagen slutter (12.45 eller 13.45 )og til kl. 16.25.
På dette tidspunkt forventer vi, at alle børn er hentet.
Der er Sommer-Sfo i begyndelsen og slutningen af sommerferien.

Tilmeldingen til Sommer Sfo´en er nødvendigt ( dette mht. planlægning af Sommer – sfoéns aktiviteter samt personalebemanding)

 

Pædagogik
I skoletiden er børnenes tid meget styret af hvad, der står på skemaet, og i bund og grund
en lærerstyret pædagogik.
I Sfo ‘en møder vi hinanden i et rum, hvor vi skal øve og lære at håndtere det, vi kommer til
at møde i fritiden i sociale sammenhænge. Derfor lægger vi stor vægt på god
kommunikation, evner til at dele, invitere andre ind i legen og tilpasse sig andres leg.
Pædagogerne bestræber sig på at være forudsigelige og skabe tryghed ved, at alle er enige
om, hvorledes eventuelle konflikter og uenigheder skal løses. Vi løser alle fire, altid den
samme slags konflikt på samme måde og vi bestræber os på at møde børnene på en måde,
hvor alle føler sig set og hørt.Vi forventer at alle børn er velvillige over for at hjælpe med til at rydde op efter endt leg, eller når de skal hjem. Ligeledes forventer vi, at forældrene ved afhentning lige hjælper til om nødvendigt. De ældre børn passer godt på de yngre og er forbilleder for dem ved at kende til vores
“husregler” og agere efter dem. Det kan give særlige privilegier, når man er nået til at kunne
tage medansvar for en aktivitet. De yngre hjælper de ældre med praktiske ting. Vi
anerkender hinanden meget ud fra den enkeltes bestræbelse på at skabe gode
legesituationer og relationer, som i Sfo’en ofte går på tværs af klassetrinnene.

Eleverne skal kunne komme ind i Sfo’en og “fordøje” de oplevelser, de får i løbet af
skoledagen. Derfor tilpasser vi os meget skolens rytme. Vi væver også årstiderne og
elevernes oplevelser udefra ind i legen for at skabe rum for fælles opdagelse af alle de
impulser et barn får fra alle steder i dag. Tidspunkterne for de forskellige aktiviteter er altid de samme hver dag og de samme steder er åbne. Men hvad der sker indenfor disse rammer kan skifte meget. En periode, for eksempel, holder alle fire klasser sammen, laver teaterforestillinger for og med hinanden, og
i ugen efter er de delt op i små grupper med 2 til 5 børn, der alle laver forskellige ting.
Eleverne tager initiativet. De voksne skaber bare et sted, hvor dem, der ikke har kraft at skabe selv lige i dag, kan komme og lave et eller andet sammen med nogen.

Overgang 

Når skoledagen ender tages der imod eleverne med et håndtryk og et velkommen i SFO.
Vi indskriver eleverne hver dag og får en kort overlevering fra lærerne. Det aftales, hvem der
vil i Stillerummet til aktiviteter der og hvem der ønsker at være ude/inde.

Praktisk
Det er forventeligt at alle børn har skiftetøj liggende og at de, hvis de bliver bedt om det, som udgangspunkt er selvhjulpne i forhold til at skifte tøj om nødvendigt. Ligeledes skal der hver dag være overtøj med til udeliv i al slags vejr.Hver elev har en fast plads med hylde og knage til sit overtøj, skiftetøj og de anbefalede hjemmesko. Hver dag, når dagen slutter, skal sko og skiftetøj fjernes fra gulvet, så rengøringspersonalet kan komme til at vaske gulv.

Der ophober sig altid en utrolig mængde tøj, som ingen ejer. Sko, jakker, trøjer, huer og vanter uden navn.
Slut hver måned vil efterladt tøj og sko/støvler, som vi ikke kan finde en ejer til, blandt andet fordi, der ikke er navn i, blive samlet sammen og fjernet.

Kontakt
Sfo’en nås på mail sfo@steinerskole.dk

Forvent mindst 1 dags ventetid på svar fra SFO’ens personale.
For akut behov for kontakt kan der ringes på SFO’ens mobil 4250 8838

Økonomi
Se under økonomi.