Samarbejdspartnere

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken  ( Københavens Kommune) holder til på 1.sal.

I børnehave-klasse
Sundhedsplejersken indskoler (i samarbejde med bh. kl leder) de nuværende bh-kl børn. Dette i et tæt samarbejde med forældrene, der inviteres med. Forældrenes tilstedeværelse har afgørende betydning for barnets sundhed og trivsel.

I 1.kl
1.kl tilbydes en opfølgende sundheds- samtale, ligeledes i et tæt samarbejde med forældrene der også her inviteres med.

I 5.kl
5.kl tilbydes en sundhedssamtale som foregår uden forældre.

8./9 kl tilbydes udskoling, ligeledes uden forældre.

Sundhedsplejersken samarbejder med skolens lærere og andre relevante faggrupper, der har betydning for barnets sundhed og trivsel.Er der yderligere behov, er både elever og forældre velkommen til at henvende sig i sundhedsplejersken lokale på skolen mandage, eller på telefon.Der kan etableres sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolens lærere ved behov.

Sundhedsplejersken vil være at træffe på skolen mandage fra kl. 8.00 til 14.00,
i sundhedsplejersken lokale på 1. sal, og alle hverdage på telefon 22426208 mellem 12 og 13.

Tilbud til børn og forældre i sorg

Det er nødvendigt at være forberedt på, at en sorg pludselig kan ramme et barn og dets familie. Skolen kan være behjælpelig med at finde den hjælp, der er nødvendig, enten inden for skolens egne rammer eller ved at henvise til anden hjælp.

Tilsynsførende

En fri skole er en skole, der inden for den almindelige lovgivning har sin egen målsætning og tilgang til, hvordan den vil leve op til denne målsætning. Dog kræves det, at en fri skole har ansat en tilsynsførende, som gennem året besøger skolen og skriftligt aflægger en rapport, der bevidner over for Undervisnings- ministeriet og offentligheden i det hele taget, at skolen kan stå mål med de faglige krav og resultater, der forlanges i folke- skolen. Den tilsynsførende er forældrenes tilsynsførende og vælges af forældrene på årsmødet.Skolens tilsynsførende er p.t Viggo Nøregaard.

Sammenslutningen

Skolen er medlem af Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark, som er et fælles netværksplatform. Her deltager skoleledere og bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte Rudolf Steinerskoler. Der er pt. 15 skoler i Danmark. Se desuden den fælles hjemmeside www. rudolfsteinerskoler.dk.