Samarbejdspartnere

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken på skolen holder til på 1.sal. Sundhedsplejersken indskoler i samarbejde med bh. kl leder 0-klasse- børn. Dette i et tæt samarbejde med forældrene der inviteres med, da forældrenes tilstedeværelse har afgørende betydning for barnets sundhed og trivsel.

1.kl tilbydes en opfølgende sundheds- samtale, ligeledes i et tæt samarbejde med forældrene der også her inviteres med.

5.kl tilbydes en sundhedssamtale som foregår uden forældre.

8./9 kl tilbydes udskoling, ligeledes uden forældre.

Er der yderligere behov, er både elever og forældre velkommen til at henvende sig i sundhedsplejersken lokale på skolen mandage, eller på telefon.

Sundhedsplejersken vil være at træffe på skolen mandage fra kl. 8.00 til 14.00,
i sundhedsplejersken lokale på 1. sal, og alle hverdage på telefon 22426208 mellem 12 og 13.

Der kan etableres sundhedspædagogiske aktiviteter i samarbejde med skolens lærere ved behov. Sundhedsplejersken samarbejder med skolens lærere og andre relevante faggrupper, der har betydning for barnets sundhed og trivsel.

SSP

SSP er samarbejdet mellem social- forvaltning, skole og politi om at fore- bygge kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet går først og fremmest ud på at afdække årsagerne til at børn og unge begår kriminalitet og på at bearbejde disse årsager. SSP samarbejdet har tre hovedindsatsområder:

· Den generelle forebyggende indsats. · Den specifikke indsats.
· Den individorienterede indsats.

Antroposofisk læge

Informationer herom fås ved henvendelse til kontoret.

Tilbud til børn og forældre i sorg

Det er nødvendigt at være forberedt på, at en sorg pludselig kan ramme et barn og dets familie. Skolen kan være behjælpelig med at finde den hjælp, der er nødvendig, enten inden for skolens egne rammer eller ved at henvise til anden hjælp.

Tilsynsførende

En fri skole er en skole, der inden for den almindelige lovgivning har sin egen målsætning og tilgang til, hvordan denvil leve op til denne målsætning. Dog kræves det, at en fri skole har ansat en tilsynsførende, som gennem året besøger skolen og skriftligt aflægger en rapport, der bevidner over for Undervisnings- ministeriet og offentligheden i det hele taget, at skolen kan stå mål med de faglige krav og resultater, der forlanges i folke- skolen. Den tilsynsførende er forældrenes tilsynsførende og vælges af forældrene på årsmødet.Skolens tilsynsførende er p.t Viggo Nøregaard.

Delegertkreds

Delegertkredsen er Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark.

Her deltager skoleledere og bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte Rudolf Steinerskoler. Der er pt. 15 skoler i Danmark. Se desuden den fælles hjemmeside www. rudolfsteinerskoler.dk.

Byggefond

Byggefonden er en landsdækkende og alle Steinerskoler i Danmark er bidrags- yder til byggefonden.Forældrenes indbetalinger til byggefonden er frivillige, men en stor hjælp til skolen. Fordelen ved at betale til fonden er, at beløbet er skatte- mæssigt fradragsberettiget efter lignings- lovens §8A, således at gaver op til 6.800 kr. pr. person kan udløse et fradrag på
op til 6.000 kr. (de første 800 kr. kan ikke fradrages). Det betyder, at skattefradraget betaler en god del af det beløb, familien måtte donere til fonden.

Fonden administreres af frivillige kræfter, så skolen opfordrer til efterfølgende at tilmelde betalingen Betalings Service. Det letter arbejdet betydeligt.

Donationer til byggefonden er vigtige for skolen, for de giver fonden mulighed for senere at dele økonomiske midler ud til skolerne, og det har vi stor glæde af.