Policy

Til forældre

Billeder

Skolen offentliggør løbende diverse stemningsbilleder, fra skolens fælles arrangementer.  Der er tale om fælles situationsbilleder, portrætbilleder anvendes ikke. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, dette iht. interesseafvejningsreglen i pesondatalovens §6,stk 1, nr. 7.
Hvis du ikke ønsker, at dit barn er med på skolens fælles situationsbilleder, skal du meddele dette til skolen. Læs mere vedr. skolens situationsbilleder her:  billeder_policy

Fraværsprotokoller

Fraværsprotokollerne opbevares  i 1 år. Formålet med dette er skolens behov for egen statistik og løbende fravær-evaluering. Efter et år, kasseres protokollerne.

Eksamensbeviser

Rudolf Steiner Skolen i København er en eksamensfri skole. Vidnesbyrd opbevares i henhold til lovgivning om arkivalier, det vil sige at disse slettes ikke.

Samarbejde med Pædagogisk Psykologis Rådgivning (PPR)

Før det evt. samarbejde med PPR indledes, udfylder forældrene “en samtykkeerklæring”ift. udveksling af oplysninger.

Til jobsøgende

Jobansøgninger opbevares maks. 6.mnd. Efterfølgende bliver de slettet

Til dig som er hjemmesidebesøgende

information på vej..