Økonomi

Skolepenge

Gældende pr. 1.august 2019

Kontant forældreindskud (depositum)
15.000,-
Hver familie indskyder 15.000 kr. på skolens konto, når det første barn begynder i skolen. Det indskudte beløb tilbagebetales den førstkommende september efter familiens sidste barn forlader skolen.
Éngangsbeløb per familie uanset antallet af børn her. 
OBS: Opkræves ikke i børnehaven Soria Moria.
Skolepenge
Skolepenge, 1. barn 1.661,-
Skolepenge, 2. barn 1.366,-
Skolepenge, 3. og øvrige børn gratis
Månedligt beløb, opkræves med girokort per mail.Vi henstiller til, at der tilmeldes betalingsservice. Det letter vores administration betragteligt. Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr på 100,00 kr.Ved gentagende udeblivende betaling udmelder vi barnet fra skolen. 

OBS: Søskenderabatten gælder kun for skolebørn – ikke børn fordelt mellem skolen og børnehaven.Spørg evt. kontoret.

Obligatorisk individuel musikundervisning  400,-
Obligatorisk fra 3. klasse og op. Alle elever får 20 min. individuel musikundervisning ( violin, klarinet, brasch, kontrabas)
Gratis i 3. klasse. Betaling kun fra 4. klasse og op.
Månedligt beløb, opkræves sammen med skolepenge. 
Instrumenleje (valgfri/ tilbud)
Skolen har et begrænset antal violiner til rådighed for leje . Vær indstillet på selv at købe eller leje instrument. Instrument type aftales med klasselæreren og musiklærerne.Lockerskab og nøgle dertil
Kun for 5. klasse og opefter. Éngangsbeløb (refunderes ikke)
Vær opmærksom på, hvis skab bules, skrabes eller på anden måde ødelægges, vil erstatningspligt blive pålagt.
 180,-

 

300,-

Sfoén (eftermiddagstilbud for elever i bh.kl -til og med 3 kl.)  1.275,-
Månedligt beløb, opkræves sammen med skolepenge hver måned.Tilmelding til SFO er bindende for hele skoleåret.  
Eftermiddagsmad i Sfoén  200,-
Optagelse på ventelister
Engangsgebyr
 250,-
Opstartsgebyr
Opkræves efter informationsmøde i forbindelse med optagelsesprocessen til bh-kl. Engangsgebyr.
 1.300,-
Vedrørende udflugter, lejrture, sangbøger, fløjter,mm.
Spørg klasselæreren, hvad i skal forvente.
Børnehaven Soria Moria  2.941,-
Månedligt beløb. Vi henstiller til, at der tilmeldes betalingsservice.
Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr på 100,00 kr.