Mål og værdigrundlag

Mål

Skærmbillede 2017-03-08 kl. 14.30.23Det er skolens pædagogiske mål at fremme elevernes individuelle fysiske, sjælelige og åndelige udvikling med respekt for egne forudsætninger og muligheder.Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende menneske. Den bærende idé i Steiner-pædagogikken er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder. Undervisningen tilrettelægges i de mindre klasser således at den tilgodeser individet i gruppen, og i de store klasser gruppen i individet. For først når JEG bliver til OS fødes fællesskabet. Skolen arbejder med det hele menneske: kundskaber og faglighed er, sammen med en kunstnerisk og kreativt inspireret undervisning, midler til at få øje på større sammenhænge på tværs af fagligheder.Kunst og bevægelse højner det faglige niveau. Undervisningen skal udfordre og udvikle eleverne til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og indlevelse, kritisk sans, evne og vilje til samarbejde, kreativitet og initiativ, gode arbejdsvaner og glæde derved, samt forståelse og empati.

Værdigrundlag

Vi er overbeviste om, at vi gennem en undervisning, der følger disse mål, er med til at opdrage til frihed for det enkelte menneske. Steinerskolen er ikke kun en friskole i ordets generelle betydning, men er en frihedsskole i selve sin essens. Da Rudolf Steiner, sammen med den tyske fabrikant Emil Molt, grundlagde den første skole, var den ikke baseret på noget skematisk eller optegnet, men som Steiner forklarede det var hele ideen, hele tanken er stående lys, levende og væsensagtig. Vi er derfor overbeviste om, at vi gennem vores undervisning, der følger denne tanke, er med til at ruste mennesket til at møde den verden, vi lever i. Mennesker med gode og alsidige kompetencer, initiativkraft og social forståelse.

Vi er eksamensfri skole

På en Steiner skole giver lærerne ikke karakterer og eleverne går ikke til eksamen. Tanken er, at eleverne skal lære for livet, og fordi de oplever det som meningsfuldt – ikke fordi de skal opnå gode karakterer. Lærerne ser selvfølgelig alle elevarbejder, men i stedet forgive karakterer, skriver de individuelle vurderinger. I hvert fag skriver læreren en udførlig vurdering af elevens personlige udvikling og indlæringsfremskridt. Dette skrift kalder vi et vidnesbyrd. Vidnesbyrdene skal indeholde lærernes vurdering af eleven både fagligt og socialt.