Mål og værdigrundlag

Mål

Skærmbillede 2017-03-08 kl. 14.30.23Det er skolens pædagogiske mål at fremme elevernes læringspotentiale med respekt for egne forudsætninger og muligheder.Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende menneske. Den bærende idé i Steiner-pædagogikken er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder. Undervisningen tilrettelægges i de mindre klasser således at den tilgodeser individet i gruppen, og i de store klasser gruppen i individet. For først når JEG bliver til OS fødes fællesskabet. Skolen arbejder med det hele menneske: kundskaber og faglighed er, sammen med en kunstnerisk og kreativt inspireret undervisning, midler til at få øje på større sammenhænge på tværs af fagligheder.Kunst og bevægelse højner det faglige niveau. Undervisningen skal udfordre og udvikle eleverne til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og indlevelse, kritisk sans, evne og vilje til samarbejde, kreativitet og initiativ, gode arbejdsvaner og glæde derved, samt forståelse og empati.

Værdigrundlag

Vi er overbeviste om, at vi gennem en undervisning, der følger disse mål, er med til at opdrage til frihed for det enkelte menneske. Steinerskolen er ikke kun en friskole i ordets generelle betydning, men er en frihedsskole i selve sin essens. Da Rudolf Steiner, sammen med den tyske fabrikant Emil Molt, grundlagde den første skole i 1919, var den ikke baseret på noget skematisk eller optegnet, men som Steiner forklarede det var hele ideen, hele tanken er stående lys, levende og væsensagtig. Vi er derfor overbeviste om, at vi gennem vores undervisning, der følger denne tanke, er med til at ruste mennesket til at møde den verden, vi lever i. Mennesker med gode og alsidige kompetencer, initiativkraft og social forståelse.

Vi er prøve-fri skole

På en Steiner skole giver lærerne ikke karakterer og eleverne går ikke til afsluttende prøver. Tanken er, at eleverne skal lære for livet, og fordi de oplever det som meningsfuldt – ikke fordi de skal opnå gode karakterer.

Bliver mit barn vurderet?

Lærerne ser selvfølgelig alle elevarbejder, men i stedet for at give karakterer, skriver de individuelle vurderinger. I hvert fag skriver læreren en udførlig vurdering af elevens personlige udvikling og læring. Dette skrift kalder vi et vidnesbyrd. Vidnesbyrdene indeholder lærernes vurdering af eleven både fagligt og socialt.Der lægges vægt på at styrke elevens læringslyst og motivation.

Hvordan kommer mit barn videre på en ungdomsuddannelse, når han/hun ikke får karakterer? 

Der er flere veje til at komme videre i uddannelsessystemet, alt efter dit barn vælger en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, efterskole, eller en Steiner HF.

  • Vælger dit barn en efterskole, er det efterskolen, som sørger for elevens afsluttende karakterer.
  • Vælger dit barn en gymnasial uddannelse/ erhvervsuddannelse, bliver dit barn vurderet i 9.kl ift. uddannelsesparathed. Dertil vil klasselæreren udarbejde en vidnesbyrd, som anvendes i forbindelse med ansøgning til en ungdomsuddannelse. Enkelte ungdomsuddannelser indkalder til en personlig samtale, hvor de, på baggrund af den samlede vurdering, tager stilling til, om de kan tilbyde en studieplads netop til dit barn. Skolen har et samarbejde med UU København ( Ungdoms Uddannelsesvejledning)  i forhold til dit barns uddannelsesvalg.
  • Dit barn har også mulighed for at ansøge om at læse videre på Steiner HF, en ny HF uddannelse som tilbydes blandt andet af Vidar og Kristofferskolen. Læs mere på Steiner HFs hjemmesider.