Vedtægter

Gældende vedtægter

Bemærk: Vedtægterne er pt. under revidering og indstilles til godkendelse på det kommende Årsmøde.