Løbende optagelse på alle klassetrin

Løbende optagelse

Optagelse begynder med et udfyldt optagelsesskema- downloades her.
Det udfyldte optagelsesskema sendes til: kontoret@steinerskole.dk
Vi indhenter altid en elevudtalelse fra elevens nuværende skole, da dette giver et godt udgangspunkt for  optagelsessamtalen, hvor både barnet og forældrene møder klasselæreren.

Kom da forbi…

Det er muligt at aftale individuel fremvisning af skolen, efter forudgående aftale. Formålet med fremvisningen er, at forældrene kan få et indtryk af skolen. Derfor tilbydes fremvisningen kun til forældrene.Du er altid velkommen til at kontakte kontoret vedrørende evt. spørgsmål på tlf.:
3295 8838 (mandag -torsdag 8.30-12.00) eller via mail: kontoret@steinerskole.dk

Optagelsesprocessen – delt op i 5 trin

  • Trin 1 Tilbud om forældre-fremvisning ( kun for forældrene). Formålet er at møde skolen samt høre nærmere om skolens pædagogik.
  • Trin 2 Udfyldelse af indmeldelsesblanketten.
  • Trin 3 Skolen indhenter elevudtalelse fra elevens nuværende skole.
  • Trin 4 Når skolen har modtaget elevudtalelsen, inviteres eleven til en optagelsessamtale, sammen med forældrene.
  • Trin 5 Tilbud om optagelse, eller afslag.  Tilbagemelding til forældrene.

 

Søskendegaranti

Vi bestræber os på at yde søskendegaranti.
Søskendegarantien betyder, at søskendebørn kommer forrest på en evt. venteliste til de klasser man ønsker plads i.Dette betyder, at det kan forekomme, at der ikke kan tilbydes plads i alle ønskede klasser på én gang, og at der må ventes på ledig plads i de fuldt optagede klasser. Vi gør vores absolut bedste for at tilbyde hele løsninger til familier.
Bemærk, at søskendegarantien ikke betyder garanteret optagelse. Alle der søger ind på skolen følger samme optagelsesprocedure og det kan forekomme, at vi også i en søskendeflok ikke kan tilbyde plads til alle familiens søskende.