Ledige stillinger

Pædagogisk assistent

 

Vi søger en moden, ansvarsbevidst, børneglad og aktiv medhjælper til vores SFO, som rummer børnene i 1.-3. klasse. Vi søger en person som er kreativ, har grønne fingre, er god til at sætte både inde- og ude-aktiviteter i gang og som kan bidrage med et stort overblik og god energi i børne- såvel som voksengruppen.

 

I SFO’en kan vi tilbyde en spændende arbejdsplads, gode kollegaer og en masse dejlige børn at dele eftermiddagene med.

 

Erfaring med børn og kendskab til Rudolf Steiner-pædagogik er absolut en fordel.

Stillingen er 25 timer om ugen.

Ansøgningsfrist 18/9 2017

Send ansøgning til sfo@steinerskole.dk

 

 

Kyndig klasseleder til vores 8. klasse

  

Vi søger en dynamisk klasseleder, der kan indgå i et tæt team- og forældresamarbejde omkring vores rare elever i 8. klasse.

 

Vi ønsker en erfaren lærer, der kan undervise på højt fagligt niveau i fagene dansk, idræt, historie, drama og samfundsvidenskab. Undervisningsformen er projektorienteret og følger en fastlagt læreplan med plads til al din kreativitet og idérigdom, så læringen kan appellere til både hoved, hånd og hjerte.

Du må evne at være vejleder for eleverne i faglige, såvel som menneskelige forhold.

 

 

Om os

Vi er en fri grundskole med ca. 160 elever med et spor per årgang fra 0. – 8. klasse med ønske om at udvide med 9. klasse i 2018/2019.  Vi er mange engagerede lærere, pædagoger og specialundervisere.

Vi har tilknyttet SFO og børnehaven. Vores pædagogik og værdier har målet at nære det enkelte barn for livet. Undervisningen hviler derfor på et bredt fundament af både boglige, kreative og håndværksmæssige fag. Vi lægger også vægt på at forædle sociale kompetencer. Et tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er en hjørnesten i arbejdet for det enkelte barns og klassernes trivsel. Morgensang, årstidsfester og elevkoncerter hører også til vores farverige skoleliv. Vores skoleform inviterer til at være åben over for de værdier og den udviklingspsykologi, vores læreplan og didaktik bygger på. En erfaren kollega vil træde ind som din mentor i alle skoleforhold, så du løbende har mulighed for feedback på din undervisning.

 

Vores forberedelse som lærere kan finde sted i teamet, hjemme eller på skolen.

Vi har et ugentligt praktisk-pædagogisk lærermøde, som vi ser frem til, at vores nye kollega med sine kvaliteter også bliver en givende del af.

 

Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os endelig for nærmere information – læs også nærmere på vores hjemmeside www.steinerskole.dk

 

Ansættelsesforhold

Klasselederstillingen er normeret til 80 %. Der er mulighed for opjustering / nedjustering af BG.

Ansættelsesforholdet kan også omfatte klasselederskab og undervisning af kommende 9. klasse 2018/2019.

 

Udover periodeundervisning og dansktimer er følgende timer i spil:

 • Idræt på udskolingsniveau
 • Sløjd / håndværk
 • Samfundsfag
 • Understøttende undervisning / lektiecafe

Du skal arbejde selvstændigt og i et team med dine kollegaer og sørger for at skabe de bedste undervisningsrammer for vores nuværende 8.kl.

 

Særlige krav:

Har du ikke en Steineruddannelse, må du være indstillet på at tage kurser i  steinerpædagogikkens baggrund, indhold og metode. Ansøgere med anden videregående uddannelse og solid undervisningserfaring kan også komme i betragtning til stillingen.

 

 

Overenskomst:

Frie Skolers Lærerforening ( FSL)

 

Ansøgningen sendes til:

Du er velkommen til at sende din ansøgning online til ​skoleleder@steinerskole.dk

Vedhæft venligst din ansøgning dit CV, referencer og dit uddannelsesbevis.

 

Ansøgningsfrist:

Der indkaldes løbende til samtaler. Når den rigtige kandidat er fundet, afsluttes processen. Ansøgningsfrist er den 18. september 2017.

 

 

——————

 

Baggrundsoplysninger:

Stillingstype:

Klasseleder med fagtimer i 1-årigt vikariat med mulighed for fastansættelse

 

Skole:

Rudolf Steiner Skolen i København

Engvej 139

2300 København S

5 minutters gang fra Metrostation 5-øren

 

Kontaktperson:

Helle Uglebjerg (faglærer) tlf.:  5160 1575

 

 

 

 

 

Skoleleder på Rudolf Steiner Skolen i København

 

Steinerskolen i København søger en skoleleder med øje for fornyelse og tradition samt evner for de administrative opgaver.

 

Steinerskolen i København er en progressiv friskole, der underviser efter Rudolf Steiners pædagogiske impuls. Vi er en skole med egen børnehave og undervisningstilbud fra børnehaveklasse til 9. klasse. I dag har vi ca. 160 skolebørn og 40 børnehavebørn. Skolen ligger tæt ved stranden og har gode transportmuligheder, både med det offentlige og med bil via E20.

 

Gennem et tæt samarbejde med eleverne og deres familier skaber vi en tryg ramme for elevernes udvikling. Skolens pædagogik udspringer af troen på, at alle mennesker har deres unikke udviklingspotentiale, hvilket skal understøttes. Vores skolemiljø bygger på et gensidigt engagement, der udvikler hele mennesker med fantasi, kreativitet samt dømme- og handlekraft. Elever, der hviler i sig selv og ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Hvor tillid, mod og samarbejde er resultat af de beslutninger og den kultur, der udleves hver dag på vores skole.

 

 

Ledelsesopgaven

Som skoleleder bliver du ansvarlig for skolens daglige drift og økonomi i et tæt samarbejde med den pædagogiske leder, souschef og det pædagogiske og administrative personale. Du refererer til skolebestyrelsen.

 

Som leder vil dit ansvar være:

 

 • At have overblikket over beslutningsprocesser, der skal sættes i gang, gennemføres og afsluttes i et passende tidsrum.
 • Sikre balance mellem drift og udvikling – herunder sikre økonomi i balance
 • Sikre de bedst mulige administrative rammer for skolen, bl.a. en forsvarlig vikardækning, skemalægning og-tilpasning
 • Sikre skolens overholdelse af retningslinjer for at drive friskole
 • Personaleansvar, herunder afholde MUS-samtaler sammen med den pædagogiske leder
 • Sikre informationsflowet på skolen
 • Indgå i et godt samarbejde med forældre
 • Holde kontakten til det omkringliggende samfund
 • Deltage i undervisningen i et begrænset omfang

 

Kompetencer

Vi søger et menneske med pædagogisk sindelag og passion for Waldorf pædagogikken. En person, som kan understøtte fælleskabet og samtidig værdsætter pædagogisk selvforvaltning. En skoleleder, der kan kommunikere klart og tydeligt, og som har mod og personlig styrke til at møde ansatte og forældre i øjenhøjde.

 

Vi forventer at du:

 • Har kendskab til den Steinerpædagogiske tilgang til undervisningen
 • Har økonomiske- og administrative erfaringer fra skoleområdet
 • Har ledelses- og undervisningserfaring
 • Er visionær og kan være med til at udvikle skolen med respekt for det eksisterende
 • Er handlekraftig, tydelig og kan tage beslutninger
 • Kan motivere og samarbejde med hele skolens personale
 • Indgå i dialog, er pragmatisk og har humor og empati
 • Er et åbent menneske med et positivt livssyn
 • Fremstå som et godt eksempel for ansatte, forældre og elever

 

Praktiske oplysninger

Stillingen er en fuldtidsstilling med besættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist er den 17. september 2017. Samtalerne vil finde sted i uge 39.

Ansøgning sendes til: ansaettelse@steinerskole.dk

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og

FSL.

 

Du kan læse mere om skolen på www.steinerskole.dk