Kommende 1.kl

Rudolf Steiner  Skolen i København  er i rivende udvikling.
Vi har for øjeblikket i skolen 150 elever som bliver til 175 når det nye skoleår begynder i 2017.

Vi har en stor klasse på 29 skønne børn, der derfor allerede nu søger efter deres nye klasselærer.

Du skal være læreruddannet. Gerne med et tillæg som Steinerlærer, men hvis ikke, skal du være klar til at efteruddanne dig undervejs i forløbet.

Du skal kunne dække de første 3 skoleår i fagene dansk, matematik og hjemstavnslære,  men dertil også have musiske færdigheder i form af glæden ved at synge, lege og spille fløjte.  Enten som allerede erhvervede færdigheder, eller som lysten til at lære disse.

Håndværksmæssige discipliner  er en del af dagligdagen på skolen. Vi strikker, hækler og snitter. Udformer smukke hæfter og maler skønne billeder. Har du derfor hænderne skruet rigtigt på er det en fordel.

Fortællestoffet er centralt som basis for indlæringen på klassetrinnet. Eventyr i 1.kl. – Fabler og legender i 2 kl. – og de gamle dages liv og håndværk i 3.kl. Du skal kunne fortælle med følelse og kunne viderebringe skønne billeder til klassen.

Vi arbejder lønmæssigt under overenskomstmæssige vilkår. Stillingen er normeret til ca. 80%, men kan udvides alt efter faglige ønsker og fag til rådighed på skolen.

Vi har en skole, der er opdelt i under- mellem- og overskole.
Du skal samarbejde med de lærere, der er i underskolen samt bh.kl. og SFO. Disse vil deltage i samtaler med interesserede.

Har du lyst til at besøge os og høre nærmere så kontakt:

Barbora Hansen
Konstitueret Skoleleder
Rudolf Steiner Skolen København
Engvej 139 2300 Kbh. S DK.
Tlf: 4244 2856, sekretær 3295 8838
skoleleder@steinerskole.dk