Introduktion

aartidsfester

Hvem er vi?

Rudolf Steinerskolen i København er en friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med eleverne og deres familier, skabe et trygt og udviklende bindeled for den enkelte elevs vej, fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Grundlaget for pædagogikken er udformet af Rudolf Steiner i forbindelse med hans ledelse af den første Waldorfskole i Stuttgart i 1919.

Rudolf Steinerskolen i København vil være en nutidig og inkluderende Rudolf Steiner Skole, hvor den 12-årige Waldorf skole- og ungdomsuddannelse anses for at være den bedste uddannelse for mennesket. Skolen vil kontinuerligt udvikle de æstetiske rammer såvel som en moderne ledelsesform, hvor lærernes selvforvaltning er et nødvendigt omdrejningspunkt.