Fag – Dansk

Dansk er en grundstamme i undervisningen, og er det medie som næsten al undervisning bevæger sig i. Det er nøglen til at udtrykke os selv og forstå verden, til at kunne tage del i tanker og begivenheder – en del af vores identitet. Dansk undervises i 1. til 9. klasse.dansk

I 1. klasse lærer børnene bogstaverne og tallene med udgangspunkt i ting, som de kender. Derved opnår de en fortrolighed med stoffet og man undgår at børnene oplever bogstaverne som noget  fremmed. Læsning bliver først et hovedtema fra 2. klasse. I Steinerskolen er det en ambition, at læsning skal læres på den rigtige måde og ikke forceres rent tidsmæssigt. Læsning skal læres med hele kroppen, integreres med kunstneriske aktiviteter og skal ikke kun tilegnes med hovedet. Derfor vil man ofte se, at børn i steinerskolen mestrer læsningen senere end på andre skoler. Til gengæld bliver den bedre forankret og børnene tilegner sig mange andre kompetencer parallelt med læsningen.

Op igennem klasserne øver børnene i at fremstille stoffet både skriftligt og mundtligt, f.eks. gennem genfortælling, foredrag, skuespil og optræden ved årstidsfesterne.

tilbage til Skolegangen