Fag – Børnehaveklassen

Børnehaveklassens læring tager udgangspunkt i det 6-årige barns udviklingstrin hvor barnet lærer ved efterligning. Barnets tryghed sikres gennem en rytmisk opdeling af dagen i perioder med samling (f.eks. til morgensang, rim, remser og sanglege) og i perioder med fri leg.

Ugens rytmer kan være opdelt efter maling, eurytmi, modellering, bagning etc. Der følges med i årets rytmer gennem årstidsfesterne, som hver har tilknyttet bestemte sange og aktiviteter, f.eks. fletning af høstkranse og fremstilling af lanterner.

Leg er vigtigt i børnehaveklassen fordi den styrker barnets forestillingsevne, træner sociale færdigheder og hjælper til at bearbejde indtryk og tanker. Gennem egentlige foredrag øver eleverne sig i den mundtlige fremstilling.

Gennem eventyr og fortællinger kommer barnet i kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt sprog. Rim, remser og sange ledsages af bevægelse og rytme og opleves på denne måde med hele kroppen samtidig med, at barnet udvikler sit kropssprog. Barnet får mulighed for at skabe billeder gennem tegning, maling, modellering, dukketeater og teaterleg.

 

tilbage til Skolegangen