Corona- nedlukning

København den 23.marts 2020

Hermed oplysninger i forbindelse med skolelukningen i forbindelse med corona/ covid19 udbrud:

Alle uddannelsesinstitutioner i Danmark er lukket fra mandag den 16.marts 2020 til og med den 13.april 2020

Vedr. nødberedskab /akut pasning
Vi stiller nødberedskab til rådighed og sender derfor forespørgsel vedr. behov for akutpasning. Som udgangspunkt berører dette elever fra 0.-4.klasse og børnehaven, hvis forældre arbejder i offentlig tjeneste, og udfører en samfundsvigtig funktion samt privat ansatte, der ligeledes udfører en for samfundet vigtig funktion, men i nødstilfælde kan også de ældre elever komme på skolen ( f.eks elever fra SP undervisning)

Vær opmærksom på, at der ikke foregår undervisning. Vi har brug for konkrete oplysning ift., hvornår der er behov, da vi skal have mulighed for at planlægge bemanding- gerne to dage i forvejen.

Vi har også behov for at få opdatering, hvis behovet ændrer sig fra dag til dag. Dvs. vi får brug for aktuelle oplysning hver dag, når I henter, hvordan jeres dag ser ud den næste dag, dette af hensyn til planlægning. Åbningstiden er som udgangspunkt: 7.30-16.30. Mandag til fredag. Madpakker medbringes- obs tre måltider.

Giv os besked…
I skal fortsat give besked, hvis jeres børn (eller personer i familien)  får konstateret covid19. Vi orienterer så sundhedsstyrelsen, og får guidelines for næste handling.

Elevarbejde /lektier
Der er taget beslutning om, at klasselærere og faglærere kontakter forældrene / eleverne vedr. hjemmeopgaver/ lektier. Elektronisk aflevering- elevintra aktiveres – fra 7.klasse. Det er et forsøg, som kan give udfordringer- lektier kan  også afleveres via forældreintra. 

De yngste klasser: Forældrene må gerne komme og hente lektie materiale med hjem til hverdagen. – lærerne vil følge op med beskeder om lektie arbejdet. Nogle musiklærere sender besked om online undervisning.

Hjemmearbejde ift. personale og lærere
Lærerne er hjemmearbejdende og arbejder bl.a. på at skrive vidnesbyrd, og forbereder opgaver til eleverne.

Hold Jer orienteret
Alle bedes at holde sig opdateret via Intra/ skolens hjemmeside

Administrationen
Barbora eller Anne-Mette vil være på kontoret hver dag, som udgangspunkt 9.00-12.00. Hvis der er behov for at hente lektier, kom gerne forbi, og hold afstand.

Her kommer inspiration ift. hvordan man kan tale med sine børn om coronavirus. Børns Vilkår giver fire gode råd til, hvordan man tager hånd om børns bekymring for den nye coronavirus. Se video her: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=iaNy2EXDZZ0

——————————————————————————————————————–

Coronaberedskab:

  • Hvis der er behov for rådgivning vedr. konkrete tilfælde af sygdom hos en elev eller ansat, skal eleven (forældre) eller den ansatte kontakte egen læge.
  • Husk at orientere skolen, hvis jeres barn har fået en corona-diagnose. Skolen orienterer hurtigst muligt sundhedsstyrelsen. 
  • Sundhedsstyrelsen er myndighed i alle forhold vedr. corona. Sundhedsstyrelsen giver generel information på Hotline: 72227459.
  • Oversigt over situation kan ses på SST ´s hjemmeside.

Alle kan tage udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar.

OBS ny hjemmeside: http://www.coronasmitte.dk.

Vejledning fra Københavns Kommune: http://www.kk.dk/corona