Fag – Børnehaveklassen

Børnehaveklassens læring tager udgangspunkt i det 6-årige barns udviklingstrin hvor barnet lærer ved efterligning. Barnets tryghed sikres gennem en rytmisk opdeling af dagen i perioder med samling (f.eks. til morgensang, rim, remser og sanglege) og i perioder med fri leg. Ugens rytmer kan være opdelt efter maling, eurytmi, modellering, bagning etc. Der følges med i...
Læs mere...