Ansatte

Skole
Bh-klasse Pála Birgirsdóttir klasseleder bhkl@steinerskole.dk
Karen K.V. Andersen
Elias Magnild
pædagog

pæd.ass.

 1.klasse Dea Fabrin klasselærer dea.fabrin@steinerskole.dk
2. klasse Karin Ahlgren klasselærer karin.ahlgren@steinerskole.dk
3. klasse Line Trofoed klasselærer line.trofod@steinerskole.dk
4. klasse Tinna Jøhl klasselærer tinna.joehl@steinerskole.dk
5. klasse  Jeanette Runge klasselærer  jeanett.runge@steinerskole.dk
6. klasse Kristin Øyen klasselærer kristin.yen@steinerskole.dk
8. klasse Michael Skjoldborg klasseleder michael.skjoldborg@steinerskole.dk
Faglærere
Stig Nielsen Kemi og fysik
Lais Christensen Kunst og IT
James Molloy Engelsk, idræt, sløjd
Specialundervisning
 Kirsten Juul Herrik  læsevejleder  & koordinator
 Elias Magnild underviser  & ressourse-assistent
Kor/orkester/musik
Danijela Musan violin & orkester danijela.musan@steinerskole.dk
Maria Diekmann, violin maria.diekmann@steinerskole.dk
Astrid Severinsen klarinet astrid.severinsen@steinerskole.dk
Skolefritidsordning ( Sfo)
kontakt sfo@steinerskole.dk
sfo-mobil 4250 8838
Anne Marie Ahlgren Køkken og håndværk
Ann Katrin Loth Pæd.assistent
Børnehaven Soria Moria
Hanna Alicia Eneby konst. leder soria.moria@steinerskole.dk
James Stuart Molloy Pædagog
Ulla Mortensen Pædagog
Kirsten M. Klibo Pædagog
Emine Bulut Pæd.ass
Stine Egebjærg Pæd. ass.
Administration
Anne-Mette Winther Christiansen  skoleleder skoleleder@steinerskole.dk
Barbora Hansen souschef barbora.hansen@steinerskole.dk
Preben W. Steensgaard regnskabschef bogholder@steinerskole.dk
 Kontakt:  Kontormail kontoret@steinerskole.dk
Ekstern tilsynsførende
Viggo Nørgaard Nielsen 2017-2019 Viggo1@hotmail.com
Sundhedsplejerske
Elin Bonde  

22426208 (12.00-13.00)